Identiteit

 

Zoals een steen in het water steeds grotere kringen geeft…

 

De Mariabasisschool is een open katholieke
school. De verhalen van Jezus en de Bijbel zijn
voor ons een inspiratiebron.
Vanuit onze identiteit willen we kinderen leren
te vertrouwen in zichzelf en in de ander.
Waarden als trouw, saamhorigheid,
vergevingsgezind en mededogen zijn
richtingwijzers in ons doen en laten.