Privacy

Privacybeleid

Privacy

De Mariabasisschool vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van kracht is, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.

 

Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op de website van Aves.

http://www.aves.nl/ouders/privacy.html