Algemeen

(Samen) leren Op de Mariabasisschool wordt geleerd. Natuurlijk door kinderen, maar ook door studenten en leerkrachten. We kunnen en willen leren van elkaar. Coöperatieve werkvormen helpen ons daarbij.

Leren betekent bij ons doen. De wereld waarin de kinderen leven is het werkelijke leven. Dit echte leven willen wij in de school brengen of naspelen. Bovendien is leren alleen uit een boek eenzijdig leren. Als kinderen ook handelend bezig kunnen zijn leren zij veelzijdiger en intensiever.

Kinderen leren verschillend. Om hieraan recht te doen hanteren wij ook verschillende werkvormen tegelijk in onze groepen. Omdat leren plaats vindt door te doen creëren we veel oefen/praktijksituaties in de klassen. In de groepen wordt gewerkt met verschillende (speel)leerhoeken. We willen zo veel mogelijk realistische oefensituaties creëren.

 

Vrijheid in gebondenheid

Na uitleg worden kinderen uitgedaagd zelfstandig opdrachten uit te voeren. Opvoeden tot zelfstandigheid komt o.a. tot uiting in de manier waarop wij het zelfstandig werken hebben vorm gegeven.

In de kleutergroep wordt hiermee al begonnen door gebruik te maken van het “kiesbord”. Hiermee geven kinderen aan wat zij die dag zouden willen doen. Hierbij is niet alleen de eigen keuze, maar ook die van de ander van belang. Immers, als een activiteit vol is, moet het kind een andere keuze maken.

 

Differentiatie

Wij streven ernaar elk kind op zijn/ haar eigen niveau aan te spreken, zodat kinderen zich het meest betrokken voelen bij het onderwijs. Kinderen kunnen de leerstof dan ook verwerken op eigen niveau. Niet iedereen kan dezelfde leerstof verwerken in dezelfde tijd, of met dezelfde hulpmiddelen.  Kinderen die moeten luisteren naar instructie die “te hoog gegrepen is” raken ongemotiveerd, dit geldt ook als er sprake is van al bekende leerstof. Ook dan raken kinderen ongemotiveerd en verveeld.

Zo willen wij het beste uit kinderen halen. De resultaten van kinderen worden geanalyseerd, en op basis hier van wordt een plan gemaakt.